Om Wasa-Åkarn AB

Wasa-Åkarn AB är ett privatägt oberoende företag med huvudkontor i Mora. Sedan en tid tillbaka bedrivs liknande verksamhet i det helägda dotterbolaget WasaLast AB.

Wasa-Åkarn:s affärside är att med hög kvalitet, god service, stor kompetens och välutvecklad miljöhänsyn erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga tjänster inom terminalhantering-logistik.

Wasa-Åkarn:s verksamhet idag är tjänster med omlastning på terminaler för överföring av rundvirke/biobränsle från/till lastbil och järnväg, även maskinuthyrning till blanad annat rundvirkes- och biobränslehantering. I hjärtat av Dalarna i Mora ligger Wasaterminalen, ett 19 ha stort markområde bestående av asfalt och grusytor för uthyrning till olika intressenter för lagring av bland annat rundved, biobränslen och andra skrymmande produkter. Järnvägsterminalen har lastkaj, fordonsvåg, mätstation, mätbrygga och även kameramätning för rundvirke.

Vi har varit etablerade på marknaden sedan 70-talet. I nära dialog med kunden tar vi fram skräddarsydda helhetslösningar som innefattar allt från maskinanpassning till uthyrning av maskiner och förare. Vår specialitet är höglyftare som idag används på sågverk, terminaler och hamnar. Konceptet är väl utvecklat för timmer- och massavedshantering.