Rundvirkeshantering

Vår specialitet är rundvirkeshantering med höglyftare. Du finner oss på arbetsplatser där man kan dra nytta av maskinens kapacitet. Terminaler, sågverk, massabruk, värmeverk och hamnar. Har du utrymmesbrist och vill öka din kapacitet samtidigt som du vill hantera din råvara varsamt är vi rätt företag att kontakta. 

Vi kan hjälpa dej med anpassning av maskinparken. Vi hyr också ut maskiner eller personal samt åtar oss helentreprenader.

Rundvirkeshantering
Rundvirkeshantering med höglyftare