Wasaterminalen – virkesterminal

Vi förfogar över en väl utbyggd järnvägsterminal i Mora, Wasaterminalen. Här har du alla möjligheter att sköta dina virkes- eller biobränsleaffärer. Vi har bildmätning, mätbrygga, fordonsvåg (24 m) via SDC och vi utför gärna er fukthaltsmätning. 

Har du övrigt gods som ska ut på järnväg så hanterar vi det också.

Lastning av massaved åt Trätåg på vår virkesterminal Wasaterminalen

Virkelsterminal
Wasaterminalen - Vår virkesterminal på Vattumyren i Mora